Publications for:

pest = Pseudomonas syringae pv. tomato
crop = Tomato (Solanum lycopersicum)
country = Lebanon

found 1 publications:

2000
Pathogenesis and control of bacterial speck, Pseudomonas syringae pv. tomato, on tomato
EPPO Bulletin (2000) 30 (2), 341-345
publishers website - pestinfo wiki