Publications for:

pest = Bemisia tabaci biotype MED
crop = Tomato (Solanum lycopersicum)
country = Malaysia

found 1 publications:

2013
First report of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) biotype Q in Malaysia
Florida Entomologist (2013) 96 (1), 280-282
publishers website - pestinfo wiki